Equitherapie - hippotherapie

Therapie met paarden

Wat is hippotherapie of equitherapie?


Equitherapie, hippotherapie  of therapie met ondersteuning van paarden is een ervaringsgerichte en non-verbale therapie. Contact met paarden en de natuur staat hierbij. Doen, ervaren, voelen dat is ons startpunt. Daarna gaan we denken, praten en linken leggen. We werken samen aan jouw persoonlijke doelstellingen. Deze doelen kunnen gaan over verschillende ontwikkelingsdomeinen: fysiek, sensorisch, psychisch, emotioneel, gedragsmatig, cognitief, communicatief en sociaal vlak.


Waarom kiezen voor therapie met paarden? 

Contact met paarden zorgt voor rust en ontspanning.

De aanwezigheid en de warmte van een paard op zich heeft al een rustgevend en kalmerend effect. Je hartslag daalt, en je in je hersenen komen stoffen vrij de Serotonine en oxytocine genoemd worden. Beter bekend als het gelukshormoon en het knuffelhormoon.


In de omgang met paarden worden sociale vaardigheden onbewust geoefend. 

Paarden zijn heel gevoelig voor de sociale en emotionele toestand waarin de mensen rondom hen zich bevinden. In combinatie met de spiegelneuronen waarover zij beschikken, kunnen zij weergeven hoe iemand zich op die moment voelt en hier vanuit hun zijn, op gaan reageren. 


Paarden oordelen nooit en aanvaarden onvoorwaardelijk.

Een paard is onbevooroordeeld, er is een onvoorwaardelijke acceptatie van ieder individu. Hierdoor wordt er een emotioneel veilige omgeving gecreëerd.


Paarden kunnen een extra motivatie zijn om te werken aan zichzelf, bovendien voelt het bij paarden veiliger om te exploreren en te praten. 


Door met dieren in de natuur te werken is er minder kans op therapiemoeheidWie kan er bij ons terecht? 


Onze werking is gericht naar kinderen en jongeren met:

  • interesse voor paarden
  • gedrags - of ontwikkelingsstoornissen
  • sociaal - emotionele problematiek
  • mentale beperking


Graag willen we een plaats bieden  waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Van hieruit werken we verder aan jouw persoonlijke hulpvraag of doelstellingen. 

Bijvoorbeeld:

  • Verminderen van onrust, spanning en angst
  • Oefenen van sociale vaardigheden
  • Leren omgaan met emoties
  • Zelfvertrouwen opbouwen en leren geloven in jezelf
  • Leren je eigen grenzen aangeven


Samen kijken we of equitherapie een meerwaarde kan zijn in je persoonlijk traject of bij jullie hulpvraag.Starten met Hippotherapie - Equitherapie? 


Elk traject start met een intakegesprek. Dit kan telefonisch, of op locatie. Wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden van de therapie worden hierbij verduidelijkt. Bij dit gesprek proberen we de hulpvraag duidelijk in kaart te brengen en informatie die noodzakelijk is voor het opbouwen van de therapie te bekomen. Meteen na het eerste gesprek volgt er een korte eerste kennismaking met de paarden. 

De begeleiding zal altijd doorgaan in de natuurlijke habitat van onze paarden. Wij vragen om aangepaste kledij en schoeisel te voorzien (botinnen, laarzen, schoenen die vuil mogen worden, warme kledij,... )  Wij zijn weersafhankelijk. Het is dus mogelijk dat een begeleiding van datum verplaatst wordt als de weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld storm, dit niet toelaten. 

Equitherapie is een aanvullende en complementaire therapievorm, naast andere bestaande therapieën zoals: kine, logo, psychotherapie. Equitherapie kan ook opgestart worden in de vorm van nazorg.


Een therapiesessie duurt 55 minuten en de kostprijs hiervan bedraagt €50

Erkend groenezorginitiatief


Personen met een handicap kunnen die ondersteuning cash betalen met hun persoonsvolgend
budget (PVB) of met hun persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Personen met een persoonlijkeassistentiebudget kunnen maximaal 155 dagen dagondersteuning betalen.